Kontakt

+48 18 353 06 43

Zapraszamy pon.-pt. 9.00-18.00

sklep@scinex.pl

ul. PRZEMYSŁOWA 17
38-300 GORLICE

Formularz kontaktowy
0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności

Polityka prywatności stron internetowych http://www.scinex.pl

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności witryny http://www.scinex.pl

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych. Gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przez Ogólne rozporządzenie o danych osobowych (RODO). Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc oferować Ci wyżej wymienioną witrynę. Polityka prywatności określa sposób i cel gromadzenia oraz przetwarzania Twoich danych. Przedstawia ona również możliwości wyboru formy udostępniania danych.

Korzystając z naszej witryny zgadzasz na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywania Twoich danych na zasadach określonych w Polityce prywatności.

 1. Podmiot odpowiedzialny

  Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO jest:
  Firma Usługowo Handlowa Ścinex Anna Sternik
  Ul. Przemysłowa 17
  38-300 Gorlice

  Jeśli nie zgadzasz się na gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie Twoich danych przez nas w całości lub w części, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności możesz skierować swój sprzeciw do wyżej wymienionego podmiotu odpowiedzialnego. Możesz zapisać lub wydrukować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie.
 2. Ogólne korzystanie z witryny

  2.1 Dane dostępowe

  Zbieramy informacje o Tobie, kiedy korzystasz z tej witryny. Automatycznie przechwytujemy informacje o zachowaniu użytkownika i jego interakcji z witryną i rejestrujemy te dane na jego komputerze lub urządzeniu mobilnym. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane o każdym dostępie do naszej oferty online (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępu zawierają nazwę i adres URL pobranego pliku, datę i godzinę pobrania, ilość danych, wiadomość o udanym pobraniu (kod odpowiedzi HTTP), typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, URL strony odsyłającej (tzn. poprzednio odwiedzoną stronę), adres IP i dostawcę internetu.

  Używamy tych danych do analizy statystycznej bez przypisywania informacji osobistych – w celu prowadzenia i optymalizowania naszej oferty internetowej, jak również: anonimowego zapisu liczby odwiedzających naszą stronę internetową (traffic), rejestrowania zakresu i charakteru korzystania z witryny, a także do celów rozliczeniowych, w celu pomiaru liczby kliknięć otrzymanych od naszych partnerów. Na podstawie tych informacji możemy zapewnić spersonalizowane i oparte na lokalizacji treści, analizować ruch, rozwiązywać problemy i ulepszać nasze usługi. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego wglądu do danych dziennika, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie użytkowania niezgodnego z prawem. Przechowujemy adresy IP przez ograniczony okres w plikach dziennika, gdy jest to konieczne dla celów bezpieczeństwa lub do świadczenia usług lub naliczania za nie opłat, np. jeśli skorzystasz z jednej z naszych ofert. Po zakończeniu procesu zamówienia lub po otrzymaniu płatności usuniemy adres IP, jeśli nie jest on już wymagany ze względów bezpieczeństwa. Przechowujemy adresy IP również wtedy, kiedy mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Jeśli posiadasz u nasz konto, zapisujemy również datę ostatniej wizyty (na przykład podczas rejestracji, logowania, klikania linków itp.).

  2.2 Kontakt pocztą elektroniczną

  Jeśli skontaktujesz się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail), zapiszemy Twoje dane do przetworzenia wniosku lub pojawienia się dalszych pytań. Przechowujemy i wykorzystujemy inne dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę lub jeśli jest to dozwolone przez prawo bez specjalnej zgody.

  2.3 Pliki cookies

  Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików "cookies".

  Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

  Rodzaje plików "cookies":

  ‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.

  ‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).

  ‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.

  ‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  2.4 Podstawy prawne i czas przechowywania danych

  Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z poprzednimi ustępami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasze działania związane z przetwarzaniem danych obejmują w szczególności zapewnienie działania i bezpieczeństwa strony internetowej, badanie sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających oraz uproszczenie korzystania z witryny.

  O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne do realizacji zamierzonych celów.
 3. Twoje prawa jako osoby, której dotyczy przetwarzanie danych

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz różne prawa dotyczące danych osobowych. Jeśli chcesz dochodzić tych praw, wyślij swoje żądanie pocztą e-mail lub pocztą, wyraźnie identyfikując swoją osobę na adres podany w sekcji 1.

  Poniżej znajduje się przegląd Twoich praw.

  3.1 Prawo do potwierdzenia i informacji

  W każdej chwili masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W takim przypadku masz prawo do uzyskania od nas bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych wraz z kopią tych danych. Ponadto istnieje prawo do następujących informacji:

  1. cele przetwarzania;
  2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  3. odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym;
  4. jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu;
  5. prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika lub ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. prawo do odwołania się do organu nadzorczego;
  7. jeśli dane osobowe nie są zbierane od Ciebie, wszystkie dostępne informacje o źródle danych;
  8. istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, znaczące informacje na temat logiki i zakresu oraz zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na Ciebie. Jeżeli dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach na mocy art. 46 RODO w związku z przekazaniem.

  3.2 Prawo do korekt

  Masz prawo żądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie. Uwzględniając powyższe cele, masz prawo żądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.

  3.3 Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym“)

  Masz prawo zażądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia tych danych, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  1. Dane osobowe nie są już potrzebne do zrealizowania celów, do których zostały pierwotnie zgromadzone i przetwarzane
  2. Wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 1 litera a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania
  3. Sprzeciwisz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma uzasadnionych powodów dla przetwarzania, lub sprzeciwisz się zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO
  4. Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem 5. Usunięcie danych osobowych ma na celu spełnienie wymogów prawa unijnego lub krajowego, którym podlegamy.
  6. Dane osobowe zostały przekazane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

  Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i będziemy musieli je usunąć, podejmiemy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania administratorów danych przetwarzających dane osobowe, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, że zażądałeś usunięcia wszelkich linków do takich danych osobowych lub kopii takich danych osobowych.

  3.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  1. Kwestionujesz dokładność twoich danych osobowych - na okres, który pozwali nam zweryfikować dokładność twoich danych osobowych
  2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz prawa usunięcia danych i w zamian żądasz ograniczenia przetwarzania
  3. Nie używamy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich w celu dochodzenia roszczeń prawnych
  4. Sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, ale nie ma pewności, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi.

  3.5 Prawo do przenoszenia danych

  Masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazałeś, w uporządkowanym, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie, i masz prawo do przekazania tych informacji innej osobie bez przeszkód, pod warunkiem, że:

  1. przetwarzanie opiera się na zgodzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
  2. przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

  Wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z paragrafem 1, masz prawo do uzyskania, że dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez nas do innej strony, o ile jest to technicznie wykonalne.

  3.6 Prawo do sprzeciwu

  Masz prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących ciebie zgodnie z artykułem 6 (1) (e) lub (f) RODO; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Wtedy nie przetwarzamy już danych osobowych, chyba że możemy udowodnić, że istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania, które są ważniejsze niż Twoje interesy, prawa i wolności, lub że przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

  Masz prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z artykułem 89 (1) RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.

  3.7 Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

  Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - które będzie miało skutek prawny lub wpłynie na Ciebie w podobny sposób.

  3.8 Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

  W każdej chwili masz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych.

  3.9 Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

  Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, pracy lub miejsca domniemanego naruszenia jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 4. Bezpieczeństwo danych

  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych i możliwości technicznych.

  Twoje dane osobowe przesyłane za naszym pośrednictwem będą szyfrowane. Dotyczy to zarówno zamówień, jak i logowania do konta. Używamy systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer), ale zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji przez e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

  Aby zabezpieczyć twoje dane, stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które zawsze dostosowujemy do najnowocześniejszych technologii. Nie gwarantujemy, że nasza oferta będzie dostępna w określonych godzinach – nie możemy wykluczyć zakłóceń, przerw lub awarii. Serwery, z których korzystamy, są regularnie archiwizowane.
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie zgromadzonych danych osobowych.
 6. Przekazywanie danych stronom trzecim, brak przekazywania danych do krajów spoza UE

  Zasadniczo używamy Twoich danych osobowych tylko w obrębie naszego przedsiębiorstwa.

  Jeżeli angażujemy strony trzecie przy wykonywaniu umów (takich jak dostawcy usług logistycznych), te dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wymagane do zrealizowania usługi.

  W przypadku outsourcingu niektórych części przetwarzania danych, na mocy umowy zobowiązujemy przetwarzających do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych oraz w celu zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą.

  Przesyłanie danych do przedsiębiorstw lub osób spoza UE poza przypadkami wymienionymi w niniejszej deklaracji w pkt 2.3 nie ma miejsca i nie jest planowane.
 7. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

  Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych:

  Anna Sternik
  Ul. Przemysłowa 17
  38-300 Gorlice
  scinex@poczta.fm
  183530643

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta